Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oživme spolu ľudové zvyky a tradície
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA229-060697
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:50400 €
Sumár projektu:Materská škola Ul. Hurbanova , Bytča bola v rokoch 2014 - 2016 zapojená do projektu Handmade tradition ako partnerská krajina ČR a PL. Rozhodnutie uskutočniť projekt "Oživme spolu ľudové zvyky a tradície" je nadväznosťou na predchádzajúci projekt. Hlavn
Koordinátor:Materská škola Hurbanova 247/5 Bytča
Bytča