Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jedlo je to, čo máme spoločné.
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA229-060764
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:67658 €
Sumár projektu:Hlavným cieľom projektu je rozvíjať v žiakoch úctu k histórii, ktorá ovplyvnila to, kde sa nachádzame v prítomnosti a nemalej miere aj to, kam smerujeme do budúcnosti. Je dôležité pestovať v žiakoch úctu k vlasti, kraju, ľudovému umeniu a viesť ich k ucho
Koordinátor:Základná škola Jozefa Horáka
Banská Štiavnica