Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Európska materská škola
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA101-077742
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:12020 €
Koordinátor:Materská škola,Ul.1.mája č.4, 969 01 Banská Štiavnica
Banská Štiavnica