Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Škola, ktorá funguje nielen v kontexte blízkeho okolia, ale aj v medzinárodnom, má spokojných a rozhľadených pedagógov
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA101-077766
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:6010 €
Koordinátor:Základná škola s materskou školou
Jaslovské Bohunice