Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernizáciou vyučovania otvorme deťom bránu do sveta
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA101-077853
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:8725 €
Koordinátor:Základná škola, Komenského 34, Polomka
Polomka