Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelávanie pedagógov školy
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA101-078011
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:8015 €
Koordinátor:Súkromná stredná odborná škola Hliník nad Hronom
Hliník nad Hronom