Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zlepšenie kvality vyučovania odborných predmetov umeleckého zamerania IV.
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA101-078013
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:12965 €
Koordinátor:Súkromná škola umeleckého priemyslu
Žilina