Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IKT v modernej európskej škole
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA101-078104
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:13680 €
Koordinátor:Základná škola s materskou školou, Ul. Hlavná 200/15, Hôrky
Žilina