Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Získavame medzinárodné skúsenosti so začlenením a inklúziou žiakov s osobitnými potrebami na hodinách anglického jazyka
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA101-078108
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:4250 €
Koordinátor:Základná škola Semerovo, č. 110
Semerovo