Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Získanie nových praktických zručností v oblasti používania metód a techník dramatickej edukácie a ich začleňovania do výučby v základnej a základnej umeleckej škole
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA101-078111
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:2070 €
Koordinátor:Spojená škola, Letná 3453/34, Poprad
Poprad