Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovatívne, neformálne a ekologicky na GYMPABE
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA101-078132
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:11170 €
Koordinátor:Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava
Bratislava