Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Správna metodológia, technológia a komunikácia je cestou k záujmu študenta o vzdelávanie
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA101-078134
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:13835 €
Koordinátor:Základná škola s materskou školou, Rosina č. 624
Rosina