Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vedomosti, schopnosti, skúsenosti
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA101-078139
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:9645 €
Koordinátor:Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho, ul. Lesná 28, Humenné
Humenné