Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efektívna integrácia inteligentných a digitálnych systémov do výchovno-vzdelávacieho procesu
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA101-078150
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:6010 €
Koordinátor:Stredná odborná škola informačných technológii
Banská Bystrica