Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stratégie vzdelávania sluchovo postihnutých detí a žiakov
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA101-078179
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:9705 €
Koordinátor:Spojená škola internátna, Československej armády 183/1, Kremnica
Kremnica