Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kreativita a inovácie v odbornej príprave mladých gastronómov a kaderníkov na budúce povolanie
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA102-077840
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:100235 €
Koordinátor:Stredná odborná škola obchodu a služieb
Čadca