Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FilmDevelopment
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA102-077916
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:26973 €
Koordinátor:Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby
Bratislava