Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rakúske a maďarské skúsenosti ako kľúče k úspechu
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA102-077933
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:88652 €
Koordinátor:Súkromná spojená škola, Ul. Svätého Štefana č. 648/36, Štúrovo
Štúrovo