Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zahraničná stáž- cesta k skvalitneniu odbornej prípravy žiakov
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA102-078035
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:40841 €
Koordinátor:Stredná zdravotnícka škola
Považská Bystrica