Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Žiaci v odbore Zdravotnícky asistent a Masér získajú odborné skúsenosti v Španielsku
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA102-078051
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:52314 €
Koordinátor:Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
Košice