Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nové vedomosti, zručnosti a kompetencie v podmienkach kvalitnej praxe
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA102-078156
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:99710 €
Koordinátor:Stredná zdravotnícka škola
Humenné