Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EuroMobilita - cesta k úspechu II
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA102-078160
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:12650 €
Koordinátor:Stredná zdravotnícka škola
Bratislava 57