Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA107-077779
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:73540 €
Koordinátor:Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
NItra