Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA107-077822
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:164890 €
Koordinátor:Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Košice