Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA107-077893
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:41970 €
Koordinátor:Prešovská univerzita v Prešove
Prešov