Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA107-078054
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:68000 €
Koordinátor:Katolícka univerzita v Ružomberku
Ružomberok