Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA107-078155
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:185330 €
Koordinátor:Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Banská Bystrica