Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA107-078169
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:34905 €
Koordinátor:Technická univerzita v Košiciach
Košice