Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA107-078181
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:9300 €
Koordinátor:Univerzita J. Selyeho v Komárne
Komárno