Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zvyšovanie kvality vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie.
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA116-077924
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:122166 €
Koordinátor:Stredná odborná škola lesnícka
Tvrdošín