Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozvíjanie odborných zručností a kompetencií v zahraničných firmách
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA116-078112
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:54054 €
Koordinátor:Stredná odborná škola obchodu a služieb
Krupina