Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Our Climate Our Future
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA229-078206
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:132180 €
Koordinátor:Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany
Šarišské Michaľany