Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I am powerful- an educational approach to sustainable living in EU
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA229-078229
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:112256 €
Koordinátor:Súkromná základná škola
Giraltovce