Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Enriching the Classroom with Technology
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA229-078244
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:91176 €
Koordinátor:Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza
Prievidza