Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The treasure between the pages
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA229-078267
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:141916 €
Koordinátor:Základna škola, Pavilón B, Školská ul. c. 26, Pribeta
Pribeta