Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beyond The Limits With Learning
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA229-078272
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:113920 €
Koordinátor:Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
Badín