Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dve krajiny - Jedna Európa
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA229-078285
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:32706 €
Koordinátor:Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 2, Trenčín
Trenčín