Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Think Twice When You Type
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA229-078318
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:188520 €
Koordinátor:Základná škola s materskou školou Józsefa Kármána s vjm Lučenec - Kármán József Alapiskola és Óvoda Lucenec
Lučenec