Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo projektu:2021-1-SK01-KA120-SCH-000043209
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:
Koordinátor:Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského
Banská Bystrica
Číslo projektu:2021-1-SK01-KA120-SCH-000043209
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:
Koordinátor:Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského
Banská Bystrica