Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo projektu:2021-1-SK01-KA120-SCH-000046732
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:
Koordinátor:Gymnázium Petra Pázmáňa s vyučovacím jazykom maďarským-Pázmány Péter Gimnázium
Nové Zámky
Číslo projektu:2021-1-SK01-KA120-SCH-000046732
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:
Koordinátor:Gymnázium Petra Pázmáňa s VJM-Pázmány Péter Gimnázium
Nové Zámky