Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo projektu:2021-1-SK01-KA120-SCH-000047026
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:
Koordinátor:Základná škola, Ul. sv. Michala 42
Levice
Číslo projektu:2021-1-SK01-KA120-SCH-000047026
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:
Koordinátor:Základná škola, Ul. sv. Michala 42
Levice