Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo projektu:2021-1-SK01-KA120-VET-000042906
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:
Koordinátor:Stredná odborná škola podnikania a služieb, Komenského 16, Lipany
Lipany
Číslo projektu:2021-1-SK01-KA120-VET-000042906
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:
Koordinátor:Stredná odborná škola podnikania a služieb, Komenského 16. Lipany
Lipany