Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Digital Technologies in Introducing Traditions
Číslo projektu:2021-1-SK01-KA210-SCH-000029735
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:60000 €
Koordinátor:Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola
Pribeta