Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nový rozmer a sieť inkluzívneho vzdelávania
Číslo projektu:2021-1-SK01-KA210-SCH-000032298
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:60000 €
Koordinátor:Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania
Bratislava