Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zvyšovanie sociálnych a emočných zručností so zameraním na kritické myslenie v odbornom vzdelávaní a príprave na stredných odborných školách dopravných
Číslo projektu:2021-1-SK01-KA210-VET-000032887
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:60000 €
Koordinátor:Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Bratislava