Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The innovation of the concept and curriculum of doctoral study programs and increasing their effectiveness
Číslo projektu:2021-1-SK01-KA220-HED-000022917
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:111300 €
Koordinátor:Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava