Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zvýšenie pohybovej aktivity po pandémii spôsobenej COVID19
Číslo projektu:2021-1-SK01-KA220-HED-000023008
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:142665 €
Koordinátor:Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Banská Bystrica