Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Smart Business Skills of Tourism University Students Applicable on International Labour Market
Číslo projektu:2021-1-SK01-KA220-HED-000023160
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:124404 €
Koordinátor:Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Banská Bystrica