Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Digital government for green municipalities and cities
Číslo projektu:2021-1-SK01-KA220-HED-000023505
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:324810 €
Koordinátor:Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Košice