Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Príprava budúcich IT profesionálov pre oblasť umelej inteligencie
Číslo projektu:2021-1-SK01-KA220-HED-000032095
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:310565 €
Koordinátor:Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Nitra